Xin giấy Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã

Hồ sơ:
1. Thông báo, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, văn bản khác (trong trường hợp ngành nghề có điều kiện và yêu cầu vốn pháp định)
Quy trình:
1.  Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã 
2.  Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!