Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Quyền liên quan đến quyền tác giả: là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.
TuVanGiayPhep.Com chuyên cung cấp dịch vụ Bảo hộ bản quyền
 
Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả:
Đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) bao gồm cuộc biểu diễn của người biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình; cuộc phát sóng của các tổ chức phát sóng và tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ:
    1.  Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

    a.   Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

    b.   Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;

    c.   Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định…;

   d.   Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định…;

   e.   Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

    2.     Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

     a.   Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam

    b.   Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

    3.     Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a.   Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tố chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam

   b.   Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

   4.     Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 này với điều kiện không gây phương hại đến quyền tác giả.
Các thủ tục Tư Vấn Việt tiến hành:
– Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bảo hộ quyền liên quan đến tác giả;
 
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;

– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;

– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);

 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!