Thủ tục Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hồ sơ:
1. Đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ của người có yêu cầu. 
2. Các giấy tờ khác có liên quan như chứng minh thư nhân dân…

Quy trình:
1. Bước 1  Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp. 
2. Bước 2  Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. 
3. Bước 3  Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ được quy định tại Khoản 2 Điều này.