Thủ tục từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ   
1.     Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (có mẫu kèm theo);    
2.     Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính);    
3.     Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính).    
Số bộ hồ sơ:01
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!