Thủ tục tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Thành phần hồ sơ  
1. Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu 3a).   
2. Hình thức, nội dung sẽ quảng cáo mỹ phẩm. Quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh phải gửi dự thảo kịch bản, đĩa hình, đĩa âm thanh. Kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc. (02 maket/kịch bản dự kiến).   
3. Tài liệu xác minh nội dung quảng cáo.   
4. Biên lai thu phí   
5. Giấy uỷ quyền nếu đơn vị đó được uỷ quyền quảng cáo mỹ phẩm của đơn vị khác.   
6. * Toàn bộ các tài liệu trong hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập hồ sơ.  
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!