Thủ tục thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ

Hồ sơ:
1.   Do địa phương quy định  
2.  
Số bộ hồ sơ:
Do địa phương quy định

Quy trình:

1.   Gửi hồ sơ   Hồ sơ xin thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm đá, phụ gia và vật liệu xây dựng đến Sở Xây dựng.  

2.  tiếp nhận, xem xét và cho ý kiến thỏa thuận  Căn cứ vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng ở địa phương, Sở Xây dựng cho ý kiến thỏa thuận về cấp phép khai thác mỏ
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!