Thủ tục Đưa đối tượng nghiện ma tuý, gái mại dâm và trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ:
1.   Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật  
2.  Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại trung tâm giáo dục lao động xã hội 
3.  Bản xác minh đối tượng không có nơi cư trú nhất định 
4.  Quyết định việc đưa vào lưu trú tạm thời tại tại trung tâm giáo dục lao động xã hội 
5.  Biên bản về việc giao nhận hồ sơ người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại trung tâm giáo dục lao động xã hội 
6.  Biển bản xét nghiệm chất ma tuý (đối với người nghiện ma tuý) 
Số bộ hồ sơ: 03 bộ

Quy trình:
1.   Chuẩn bị hồ sơ    Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định của pháp luật.  
2.  Nộp hồ sơ  Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện, thị xã, thành phố vào các ngày làm việc trong tuần. Khi công chức tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. 
3.  Nhận kết quả  Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội vào các ngày làm việc trong tuần.