Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Hồ sơ:
1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa  
2. 02 ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi  
3. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa đã được cấp

Quy trình:
Thủ tục Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống; chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện do Sở Giao thông vận tải cấp, thủ tục xin giấy phép, hồ sơ xin phép, thu tuc xin giay phep, ho so xin giay phep, quy trình xin giấy phép, diêu kiện xin giấy phép, dich vu xin giay phep