Thủ tục đề nghị trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ   
1.     Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (bản chính);    
2.     Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (Bản sao hoặc bản chụp đã đối chiếu bản chính);    
3.     Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính);    
Số bộ hồ sơ:01
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!