Thủ tục đề nghị tham gia làm Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ   
1.     Đơn đề nghị làm cộng tác viên (bản chính);    
2.     Bản sao một trong các văn bằng sau:
+ Bằng cử nhân luật hoặc bằng đại học khác nhưng phải có giấy xác nhận của cơ quan có liên quan đến lĩnh vực công tác (bản chính);
+ Đối với người đề nghị làm cộng tác viên ở vùng sâu, vùng xa thì cần bản sao bằng trung cấp luật hoặc giấy tờ xác nhận thời gian công tác pháp luật của cơ quan, tổ chức nơi người đó đã hoặc đang công tác (bản chính);    
3.     Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đề nghị cộng tác làm việc (Bản chính);    
4.     02 ảnh cỡ 2x3cm.    

Số bộ hồ sơ:01
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!