Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Thành phần hồ sơ 
1.     Đơn đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý (bản chính);    
2.     Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý (bản chính);    
3.     Giấy đăng ký hoạt động (bản sao).    
Số bộ hồ sơ:01
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!