Thủ tục Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi

Hồ sơ:
1. Thông báo, Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên
Quy trình:
1.  Hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã  

2.  Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả 
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!