Thủ tục Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ:

1.   Giấy đề nghị chuyển đổi;  
2.  Điều lệ công ty chuyển đổi; 
3.  Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp; 
4.  Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, đại diện pháp luật của công ty theo qui định: Đối với cá nhân có Quốc tịch Việt Nam: Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực; 
5.  Nếu chủ sở hữu tiếp nhận là tổ chức, cần nộp thêm các loại giấy tờ sau:
• Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

6.  Xuất trình biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp để đối chiếu; 
7.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 
8.  Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; 
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Quy trình:

1.   Bước 1    Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định  
2.  Bước 2  Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:
+ Đối với người nộp hồ sơ: Nếu không phải là thành viên của công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải có giấy giới thiệu của công ty.
+ Thời gian nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần);
+ Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh lấy số thứ tự tại máy lấy số tự động và chờ gọi theo số thứ tự.
+ Đối với chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký kinh doanh:
Kiểm tra hồ sơ đăng ký kinh doanh:
• Nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên nhận hồ sơ sẽ nhận vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.
Sau khi có Biên nhận, doanh nghiệp nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.
• Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chuyên viên nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn và ghi vào phiếu Hướng dẫn chỉnh sửa hồ sơ, phát cho doanh nghiệp để doanh nghiệp có căn cứ chỉnh sửa theo quy định.

3.  Bước 3  Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết đăng ký kinh doanh (từ 13giờ đến 17giờ các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).