Thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản

Hồ sơ:
1.   Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh.  
2.  02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ. 
3.  Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu xin cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác. 
Số bộ hồ sơ:01 bộ
Quy trình:
1.   Nộp hồ sơ theo quy định   Người xin cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản nộp hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng nơi đã cấp chứng chỉ.  
2.  Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ  Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấp chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp chứng chỉ biết rõ lý do trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!