Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

1. Trình tự thực hiện:
–         Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;
–         Tổng công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; cấp giấy phép.
2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty đường sắt Việt Nam hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
3. Thành phần, số lương hồ sơ:
a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Đơn đề nghị cấp phép xây dựng đường ngang;
–         Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc đường sắt, đường bộ qua đường ngang và các công trình khác có liên quan, biện pháp phòng vệ, biện pháp bảo đảm đảm bảo an toàn giao thông;
–         Ý kiến thỏa thuận của doanh nghiệp quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt, của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (nếu liên quan).
b)    Số lượng hồ sơ:           03 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a)     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ;
b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;
c)     Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Cơ sở hạ tầng Đường sắt;
d)    Cơ quan phối hợp (nếu có)
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy phép.
8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
–         Đơn đề nghị lập đường ngang;
–         Tờ trình về vị trí lập đường ngang (kèm theo HSTK được phê duyệt);
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
–         Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
–         Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng BGTVT ngày 30/3/2006 về Ban hành Điều lệ Đường ngang.
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!