Thủ tục cấp giấy phép mở văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

– Trình tự thực hiện:
2. Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 hướng dẫn Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, VPĐD tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN. Hiệu lực ngày 18/7/2007.
1. Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, VPĐD tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN. Hiệu lực ngày 24/3/2006.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
d) Tổ chức tín dụng nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong vòng ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép.
c) Tổ chức tín dụng nước ngoài có quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam hoặc có nhu cầu tìm kiếm, thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam;
b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam;
a) Tổ chức tín dụng nước ngoài là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước nguyên xứ;
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam
– Phí, lệ phí: 1.000.000 đồng 
– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép
 – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng
+  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin, hồ sơ (nếu chưa đủ, chưa hợp lệ). Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, hồ sơ bổ sung Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo tiếp về tình trạng hồ sơ theo nguyên tắc trên.
– Thời hạn giải quyết:
– Số lượng hồ sơ: 03 bộ (gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh); trong đó: 01 bộ gốc, 02 bộ sao.
h) Báo cáo tổng quát về lịch sử thành lập, quá trình phát triển và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài cho đến thời điểm báo cáo, và định hướng phát triển trong tương lai.
g) Lý lịch của Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam (có xác nhận của tổ chức tín dụng nước ngoài);
e) Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của tổ chức tín dụng nước ngoài;
d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài;
c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản cho phép thì phải có bằng chứng chứng minh việc này.
b) Bản sao Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp;
a) Đơn xin mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài ký. Đơn xin mở Văn phòng đại diện phải ghi rõ mục đích, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện;
– Thành phần hồ sơ (các văn bản hợp lệ phải có cơ quan thẩm quyền ký, xác nhận), bao gồm:
+ Trụ sở cơ quan hành chính
+ Qua Bưu điện
– Cách thức thực hiện:
+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.
+ Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàngcó văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan về đề nghị cấp Giấy phép. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng).
+ Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin, hồ sơ (nếu chưa đủ, chưa hợp lệ). Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, hồ sơ bổ sung Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo tiếp về tình trạng hồ sơ theo nguyên tắc trên.
+ Bước 1: Khi có nhu cầu mở văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức tín dụng nước ngoài gửi đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng nay là Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) bộ hồ sơ theo quy định. 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!