Thủ tục cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

1. Trình tự thực hiện:
–         Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ an toàn tại Cục Đường sắt Việt Nam;
–         Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ và cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ an toàn tại Văn phòng Cục ĐSVN.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a)     Thành phần hồ sơ, bao gồm:
–         Đơn đề nghị cấp chứng chỉ an toàn;
–         Báo cáo thuyết minh các điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn.
b)    b) Số lượng hồ sơ:              01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
a)     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam;
b)    Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;
c)     Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế – Cục Đường sắt Việt Nam;
d)    Cơ quan phối hợp (nếu có): không có;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ.
8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
–         Đơn đề nghị cấp chứng chỉ an toàn.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
* Điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt:
a)     Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:
Kết cấu hạ tầng đường phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố, bảo đảm chạy tàu an toàn, đúng công lệnh tốc độ và công lệnh trọng tải theo quy định;
Các phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
b)    Về nhân lực: Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trực tiếp về kết cấu hạ tầng đường sắt;
Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh. Riêng đối với chức danh lái phương tiện chuyên dụng đường sắt phải có giấy phép lái phương tiện chuyên dụng đường sắt.
c)     Về tổ chức quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt:
–         Có phương án bố trí nhân lực tuần cầu, tuần hầm, gác hầm, gác đường ngang và duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm của kết cấu hạ tầng đường sắt do doanh nghiệp hiện đang quản lý;
–         Có kế hoạch, quy trình quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo trì chất lượng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt;
–         Có đầy đủ hồ sơ quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt đúng quy định;
–         Có đầy đủ biên bản nghiệm thu chất lượng kỹ thuật của kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định;
–         Có các phương án cứu viện, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố.
* Điều kiện được cấp chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp vận tải đường sắt
d)    Về cơ sở vật chất, kỹ thuật:
–         Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiêp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt  và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực
–         Bố trí được phòng bán vé, phòng đợi tàu, ke khách, ke hàng, bãi hàng và các trang thiết bọ đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá, hành lý, bao gửi.
đ) Về nhân lực: Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý về vận tải đường sắt;
–         Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, có đủ tiêu chuẩn sức khoả theo quy định của pháp luật về lao động và được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định
e)     Về tổ chức vận tải
–         Doanh nghiệp đường sắt vận tải đường sắt phải có các phương án sau đây:
–         Phương án tổ chức chạy tàu với hành trình chạy tàu đã đăng ký, bảo đảm đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố;
–         Phương án sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ trên tàu khách, tàu hàng, nhân lực ở ga phù hợp vớ đặc điểm của đoàn tàu và của ga;
–         Phương án đảm bảo an toàn chạy tàu;
–         Phương án cứu viện, cứu nạn khi có tai nạn, sự cố;
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
–         Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
–         Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;
–         Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành kèm theo quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn.
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!