Thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

Hồ sơ:
1.   Đơn xin mua nhà ở.  
2.  Bản sao Hợp đồng thuê nhà ở. 
Số bộ hồ sơ:01 bộ
Quy trình:
1.   Nộp hồ sơ theo quy định   Người mua nhà nộp hồ sơ xin mua nhà ở cho Bên bán nhà (Công ty kinh doanh nhà hoặc Uỷ ban nhân dân cấp quận nơi có nhà ở). Nếu người mua nhà có đủ điều kiện và hồ sơ thì Bên bán nhà viết Giấy biên nhận cho bên mua hẹn ngày đến đo vẽ, nhà và đất, xác định giá trị còn lại của nhà ở…Bên bán thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà ở, tính giá bán của nhà ở theo quy định rồi trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký Quyết định bán nhà ở, lập dự thảo hợp đồng mua bán.  
2.  Các bên thoả thuận để ký kết hợp đồng  Bên bán mời bên mua đến thoả thuận về các điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu nhất trí thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. 
3.  Thực hiện các điều khoản của hợp đồng  Người mua nộp tiền mua nhà theo quy định của hợp đồng đã ký kết, nộp lệ phí trước bạ và hoàn tất các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định. 
4.  Nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất  Người mua đến nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!