Thủ tục Bán đấu giá tài sản

Hồ sơ:
1. – Đơn xin đăng ký mua tài sản  
2. – Chứng minh thư nhân  
3. – Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng thực ( đối với tổ chức)
Quy trình:
1.  – Cá nhân, tổ chức tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản  
2.  – Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức đấu giá công khai tài sản bán đấu giá  
3.  – Cá nhân, tổ chức đã mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký mua tài sản sẽ tham gia phiên đấu giá  

4.  – Người trúng đấu giá sẽ tiến hành nộp tiền và nhận tài sản 
 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!