Thẻ: hệ thống tưới nước nhỏ giọt

Hết cảnh còng lưng tưới nước nông nghiệp nhờ tưới nước nhỏ giọt

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, và với tình trạng hạn hán, thiếu nước tưới nông nghiệp đang ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, sự ra đời của hệ thống