Đoàn ra nước ngoài (đối với đối tượng do Tỉnh ủy quản lý)

Hồ sơ:

1.  Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức trình UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ.  
2.  Mục đích, mục tiêu, chương trình, nội dung cụ thể chuyến đi. 
3.  Thư mời (kèm bản dịch tiếng Việt) 
4.  Dự trù kinh phí chuyến đi (nếu do ngân sách nhà nước đài thọ) 
5.  Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy nếu cán bộ, công chức là thành viên Ban Giám đốc, Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; có chức vụ từ Tỉnh ủy viên trở lên. 
Số bộ hồ sơ:01

Quy trình:

1.      Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ Đồng Nai.
o Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn trao cho người nộp.
o Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ (Từ Thứ 2 đến Thứ 6):
Sáng: từ 07h đến 11h30;
Chiều: từ 13h đến 16h30 
2.   Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để nhận quyết định chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp hồ sơ không đủ thủ tục theo quy định sẽ nhận văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền.
Thời gian trả hồ sơ (Từ Thứ 2 đến Thứ 6):
Sáng: từ 07h đến 11h30;
Chiều: từ 13h đến 16h30