Dịch vụ bảo hộ bản quyền tác phẩm tạo hình

Tác phẩm tạo hình theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ hoạ, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả.
TuVanGiayPhep.Com cung cấp dịch vụ Bảo hộ bản quyền cho bạn. Chúng tôi luôn hoàn thiện để phục vụ bạn cho tốt1.Các vấn đề bạn được tư vấn
– Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm tạo hình;
– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm tạo hình;
– Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng, cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép tác phẩm;
– Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;
2. TuVanGiayPhep.Com tiến hành soạn thảo hồ sơ Đăng ký bản quyền miễn phí
– Biên bản cam đoan của tác giả;
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả tác phẩm tạo hình;
– Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình tạo ra trên cơ sở giao việc;
– Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác tạo hình;
3. Các thủ tục Chúng Tôi tiến hành
– Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm tạo hình;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);
 
4. Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi
– 03 mẫu tác phẩm;
– 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần)
– Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;
– Ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);
– Bút danh của tác giả (nếu có);
– Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
– Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu TP (nếu có);
 
 Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!