Dịch vụ bảo hộ bản quyền tác giả đối với tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh

TuVanGiayPhep.Com cung cấp dịch vụ Bảo hộ bản quyền cho bạn. Chúng tôi luôn hoàn thiện để phục vụ bạn cho tốt.Ở đây bạn tìm được hướng dẫn thủ tục về đăng ký Bản quyền tác giả Tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;
1.Các vấn đề bạn được tư vấn
– Chúng tôi tư vấn cho bạn toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến Bản quyền tác giả tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;
 
– Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn Bảo hộ bản quyền tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;

– Tư vấn cách đàm phán tiến hành việc chuyển nhượng,cho phép sử dụng, chuyển thể, sao chép TP;
 
– Tư vấn cho bạn phương pháp viết nội dung tác phẩm;

2. TuVanGiayPhep.Com tiến hành soạn thảo hồ sơ Đăng ký bản quyền miễn phí
– Biên bản cam đoan của tác giả;
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả TP thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;
– Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm phẩm phần mềm, chương trình máy tính tạo ra trên cơ sở giao việc;
– Giấy uỷ quyền;
– Tiến hành hoàn thiện tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;
3. Các thủ tục Tư Vấn Việt tiến hành
– Đại diện trên Cục Bản quyền để nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác phẩm thể hiện trên băng âm thanh, đĩa âm thanh;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cục Bản quyền;
– Nhận kết quả là Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền;
– Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (nếu có);
4. Tài liệu bạn cung cấp cho chúng tôi
– 03 băng âm thanh/ đĩa âm thanh;
– 03 bản giải trình về nội dung tác phẩm (nếu cần);
– Thông tin liên quan đến TP: Tên TP, đã công bố hay chưa công bố; thời gian công bố;
– ý tưởng của tác giả sáng tạo tác phẩm (nếu cần);
– Bút danh của tác giả (nếu có);
– Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;
– Giấy phép thành lập hợp pháp photo công chứng của tổ chức là chủ sở hữu tác phẩm (nếu có);
 Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!