Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Giải quyết
 
HỒ SƠ HÀNH CHÍNH: 01 (Bộ) gồm:
 
a.1) Bước 1:
Trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động, VPĐD gửi hồ sơ là Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động.
a.2) Bước 2: Hồ sơ gồm:
– Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện theo mẫu 07
– Bản gốc Giấy phép thành lập VPĐD và các giấy tờ khác liên quan
– Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính đối với Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan
– Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc đăng thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động trên 3 kỳ liên tiếp
– Giấy chứng nhận đã nộp trả con dấu của cơ quan Công an.
 
THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: Tiếp nhận, ghi biên nhận, không trả kết quả
 
CƠ SỞ PHÁP LÝ:
 
– Luật Thương mại 36/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2005
– Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ qui định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
– Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP

 
Hãy liên hệ với TuVanGiayPhep.Com để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!