Giấy Phép Ngân Hàng Chính Sách

Thủ tục phê duyệt cho vay đối với Thương nhân là tổ chức kinh tế hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Thành phần hồ sơ  1. Hồ sơ pháp lý: Tuỳ theo loại hình tổ chức kinh tế người vay gửi cho Ngân hàng các giấy tờ (bản sao có công chứng) sau: + Điều lệ Doanh nghiệp, Điều lệ Hợp