Giấy Phép Bộ Y Tế

Thủ tục tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người

Thành phần hồ sơ   1. Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu 3a).    2. Hình thức, nội dung sẽ quảng cáo mỹ phẩm. Quảng cáo trên đài truyền hình, đài phát thanh phải gửi dự thảo kịch

Thủ tục cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở y tế

Thành phần hồ sơ  1. 1. Giấy đăng ký quảng cáo.   2. 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo.   3. 3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự

Thủ tục cấp giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thành phần hồ sơ  1. 1. Giấy đăng ký quảng cáo.   2. 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin quảng cáo.   3. 3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự

Thủ tục đăng ký quảng cáo trang thiết bị y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế

Thành phần hồ sơ  1. Giấy đăng ký quảng cáo (theo mẫu Phụ lục 1).   2. Đối với trang thiết bị y tế phải có tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu là tài liệu bằng tiếng nước