Giấy Phép Bộ Xây Dựng

Thủ tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

Hồ sơ: 1.   Đơn xin mua nhà ở.   2.  Bản sao Hợp đồng thuê nhà ở.  Số bộ hồ sơ:01 bộ Quy trình: 1.   Nộp hồ sơ theo quy định   Người mua nhà nộp hồ sơ xin mua nhà ở

Thủ tục cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản

Hồ sơ: 1.   Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh.   2.  02 ảnh mầu cỡ 3 x 4 cm chụp trong năm xin cấp lại chứng chỉ.  3.  Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở

Hô sơ: 1.   Đơn xin chuyển nhượng dự án của chủ đầu tư cũ   2.  Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ dự án đã được phê duyệt; quyết định phê

Thủ tục thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ

Hồ sơ: 1.   Do địa phương quy định   2.   Số bộ hồ sơ: Do địa phương quy định Quy trình: 1.   Gửi hồ sơ   Hồ sơ xin thỏa thuận để cấp phép khai thác mỏ để sản xuất sản phẩm