Giấy Phép Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

Thủ tục Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ: 1.   Giấy đề nghị chuyển đổi;   2.  Điều lệ công ty chuyển đổi;  3.  Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp;  4.  Giấy tờ