Giấy Phép Bộ Quốc Phòng

Thủ tục đề nghị chấp thuận độ cao công trình đảm bảo cho hoạt động hàng không, quản lý bảo vệ vùng trời

Thành phần hồ sơ  1. – Văn bản đề nghị chấp thuận độ cao công trình, nội dung gồm: + Tên, tính chất, quy mô công trình; đối với các trạm thu phát sóng vô tuyến phải nêu rõ dải