Giấy Phép Bộ Lao Động , Thương Binh Và Xã Hội

Thủ tục Đưa đối tượng nghiện ma tuý, gái mại dâm và trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Đắk Lắk

Hồ sơ: 1.   Biên bản về hành vi vi phạm pháp luật   2.  Bản lý lịch tự khai của người bị đưa vào lưu trú tạm thời tại trung tâm giáo dục lao động xã hội  3.  Bản xác minh