Giấy Phép Bộ Giao Thông Vận Tải

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Hồ sơ: 1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa   2. 02 ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi   3. Giấy chứng nhận