Giấy Phép Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Thủ tục Yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Hồ sơ: 1. Đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ của người có yêu cầu.  2. Các giấy tờ khác có liên quan như chứng minh thư nhân dân… Quy trình: 1. Bước 1  Người yêu cầu cấp