Giấy Phép Bộ Công Thương

Thủ tục Bán đấu giá tài sản

Hồ sơ: 1. – Đơn xin đăng ký mua tài sản   2. – Chứng minh thư nhân   3. – Giấy phép đăng ký kinh doanh chứng thực ( đối với tổ chức) Quy trình: 1.  – Cá nhân, tổ chức

Xin giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có qui mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Hồ sơ: 1. 1. Hồ sơ đề nghị cấp phép để thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện và vận hành thương mại từng tổ máy, bao gồm: – Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung

Xin giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Hồ sơ: 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định)  2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ

Xin giấy phép hoạt động phân phối điện nông thôn tại địa phương

Hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu).  2. Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ