Giấy Phép Bộ Công An

Thủ tục xin Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

Hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại