Giấy Phép Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam

Thủ tục đổi thẻ BHYT do bị rách hỏng

Thành phần hồ sơ    1.     Đơn đề nghị cấp lại hoặc đỏi thẻ BHYT (mẫu số 02/THE).     2.     Thẻ BHYT cũ.     Số bộ hồ sơ: 01 bộ