Giao Thông Vận Tải

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

1. Trình tự thực hiện: –         Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; –         Tổng công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; cấp giấy phép.

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình vĩnh cửu

–         Cầu, cầu vượt, hầm chui; –         Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên; –                  Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500 mm trở lên); –         Các

Thủ tục cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt

1. Trình tự thực hiện: –         Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ an toàn tại Cục Đường sắt Việt Nam; –         Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định tính hợp lệ của

Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình vĩnh cửu

CÁC DỰ ÁN THUỘC DIỆN ĐĂNG KÝ Đối với nhà đầu tư trong nước Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 15 tỷ đến 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc danh mục dự án do Thủ